Túi hấp đá nóng massage

Danh mục:

Liên hệ

Mô tả

Công dụng túi hấp đá nóng:

Túi chuyên dụng dùng để hấp đá matxa trong spa.
Giúp đá nóng lên, để quá trình matxa có tác dụng tốt nhất.
Giúp giữ đá nóng rất lâu, túi nhỏ gọn sử dụng đơn giản.