Máy hút mụn cá nhân Lucass

Danh mục:

Liên hệ

Mô tả

Các thành phần Máy hút mụn cá nhân Lucass:

  1. 1.Thân máy.
  2. 2.Nắp.
  3. 3.Lỗ thông hơi.
  4. 4.BẬT / TẮT chuyển đổi.
  5. 5. Dây điện.
  6. 6. Ngăn chứa (cho phụ kiện).
  7. 7. Cửa thoát khí.
  8. 8. Ngăn chứa bộ lọc