Bộ đá Massage 29 viên

Danh mục:

Liên hệ

Mô tả

Bộ đá Massage 29 viên bao gồm:

Đá kẹp chân  : 3.5cm x 2.5cm x 1cm ( 8 viên )
Massage mặt : 4.5cm x 3cm x 1.2cm ( 2 viên )
Tròn trung      : 8cm x 8cm x 1.8cm   ( 7 viên )
Ovan trung     : 8cm x 6cm x 1.5cm   ( 7 viên )
Cây ấn huyệt  : 0.8cm x 11cm x 2cm ( 1 viên )
Hình chữ nhật lớn : 11cm x 7cm x 2cm ( 2 viên)