Bộ đá Massage 18 viên

Danh mục:

Liên hệ

Mô tả

Đá massage 18 viên bao gồm:

  • Tròn trung      : 8cm x 8cm x 1.8cm   ( 4 viên )
  • Ovan trung     : 8cm x 6cm x 1.5cm   ( 4 viên )
  • Đá kẹp chân  : 3.5cm x 2.5cm x 1cm ( 8 viên )
  • Massage mặt : 4.5cm x 3cm x 1.2cm ( 2 viên )